Romance

Komorní pěvecké sdružení ROMANCE zpívá v Ústí nad Labem od roku 1996.

 Členové Romance prošli většinou pěveckou průpravou v jiných ústeckých sborech (např. Ústecký dětský sbor, Ústecký pěvecký sbor, Chorea Academica, Smíšený pěvecký sbor PF UJEP, Dívčí komorní sbor PF UJEP). Vedení tohoto pěveckého sboru mám na bedrech skoro od počátku a přede mnou mi cestičku prošlapávala Petra Koutecká.

Repertoár Romance je velmi různorodý – zahrnuje skladby z období renesance, baroka, skladby soudobých českých i zahraničních autorů z oblasti jazzové nebo klasické hudby, úpravy lidových písní, spirituály. Rozmanitost v repertoáru se zároveň projevuje ve škále typů hudebních akcí, na kterých se Romance účastní nebo je sama pořádá.

 DSC_7248_5857 3final Romance