Missa Brevis Pastoralis

MISSA   BREVIS   PASTORALIS    fb

mše pro orchestr, sbor, sóla a zvony

 autor Jiří Pavlica

Duchovní dílo Jiřího Pavlicy, uměleckého vedoucího souboru Hradišťan.
Orchestr je složen z členů Bendova komorního orchestru a hostů. Pěvecké sbory Romance, Luscinia, Kvítek a Melodie.  Solo zpivají Katka Štolová a Pavel Machát.

S výše uvedenými sbory jsme toto dílko Jiřího Pavlicy nastudovali v roce 2009 a od té doby ho uvádíme, většinou v adventním čase.  Základ orchestru tvoří členové Bendova komorního orchestru v Ústí nad Labem. Tento orchestr doplňujeme o hostující hudebníky. V Děčíně se orchestrálních partů ujal Děčínský symfonický orchestr a musím říci, že výborně.

Jiří Pavlica ke své skladbě uvedl: „První podoba skladby ,Missa brevis pastoralis´ vznikla v roce 1997 pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr jako idylická vzpomínka na vlastní dětský svět plný rodičovské lásky a rodinné harmonie, kdy běh všech věcí byl spojen svorníkem maminčina úsměvu a tatínkovy shovívavosti. V roce 1999 jsem svoji ,Malou mši´ dopracoval a jako poslední dokončil část Sanctus, která v sobě nese radost z očekávání narození naší dcery. Premiéra se uskutečnila v Besedním domě v Brně přesně v den, kdy se narodila, 22. 12. 1999. Od té doby uplynulo hodně vody (v Moravě i ve Vltavě) a tato mše si žila svým vlastním životem v provedení různých sborů za doprovodu varhan či komorních orchestrů. V roce 2014 jsem se, z podnětu dramaturgie Symfonického orchestru Českého rozhlasu, k Missa brevis opět vrátil, abych ji přepracoval pro velké symfonické obsazení. Přál bych si, aby se neztratilo nic z původní představy harmonického dětství a současně, aby toto nové uchopení v sobě odráželo potřebu současného chápání vánočního poselství – poselství naděje, lásky a zrození nového života. Vždyť v kontextu dnešního světa se zdá být stále aktuálnějším a naléhavějším.“  

2009Pavlica Ústí2010pavlica_LTC2011Pavlica Muzeum

2012Missa_brevis_2012 2013missa_brevis2013_plakat_a5 2014 Missa_UL

2016